Kaplica pożegnania z Matką

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Kapliczka Pożegnanie z Matką jest przypomnieniem bolesnego pożegnania Jezusa z Najświętszą Maryją, przed Jego gorzką męką.
Kapliczka Pożegnanie z Matką jest przypomnieniem bolesnego pożegnania Jezusa z Najświętszą Maryją, przed Jego gorzką męką. Obraz pokazuje nam najlepszego Syna i najlepszą Matkę w ich ostatnim objęciu. Widzimy na obrazie postać Chrystusa, który jest jakby w ruchu, skierowany w drogę, w stronę Góry Oliwnej, na którą wskazuje swoją lewą dłonią. Maryja trzyma prawą dłoń odchodzącego Syna w swoich rękach, pragnąc jak najdłużej zatrzymać swego Syna przy sobie. Scenie tej towarzyszy również jedna z niewiast, które towarzyszyły podczas nauczania Jezusa. Jest nisko pochylona, zwrócona w stronę Jezusa i Maryi. Stoi tyłem do przechodzących pielgrzymów, tak jakby była jedną z nas. Chce nam powiedzieć, że również my powinniśmy pochylić się przed tą sceną i zastanowić nad naszymi pożegnaniami.
Jeszcze nikt nie zagłosował.