Dolina w której stoi kościół jest nazwana doliną Jozafata – biblijna dolina zmarłych. Kościół ten jest centralnym punktem kalwarii maryjnej.
Tutaj w czasie obchodów dróżek Maryjnych ma miejsce symboliczny pogrzeb Najświętszej Maryi Panny (w sobotę wieczorem). Natomiast w poranek niedzielny tryumfalnym wyprowadzeniem figury NMP Wniebowziętej rozpoczyna się III część chwalebna dróżek. Wnętrze kaplicy w całości polichromowane. W medalionach na złotych tłach postacie Chrystusa i Boga Ojca; w centrum postać gołębicy. W żaglach wnęk okiennych widzimy symbole z litanii Loretańskiej. Wszystkie oprawione są ramami o charakterze roślinnym wykonanymi ze sztukaterii. W ołtarzu umieszczono pełnoplastyczną grupę Wniebowzięcia, Madonna na obłokach w otoczeniu adorujących aniołów. Pod ołtarzem znajduje się symboliczny grób Maryi. Na bocznych ścianach widzimy trzy obrazy z XVIII wieku z ozdobnych ramach z ornamentem rokokowym: 1. Zwiastowanie; 2. Nawiedzenie; 3. Wniebowzięcie N. P. Marii. W kościele umieszczone są figury niesione w czasie obchodów kalwaryjskich przez pielgrzymów: Matka Boża w trumnie niesiona przez apostołów oraz Matka Boża Wniebowzięta w otoczeniu aniołów.
Jeszcze nikt nie zagłosował.