VI Stacja pogrzebowa

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Mała kaplica przy drodze z Poręby do Leśnicy z obrazem przedstawiającym apostołów niosących Maryję do doliny Jozafata, gdzie będzie pochowana.
Mała kaplica przy drodze z Poręby do Leśnicy z obrazem przedstawiającym apostołów niosących Maryję do doliny Jozafata, gdzie będzie pochowana. Na drodze leży chory mężczyzna, który za wstawiennictwem Maryi pragnie być uzdrowiony.
Jeszcze nikt nie zagłosował.