III stacja pogrzebowa

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Fresk na ścianie przedstawia Maryję lezącą na katafalku w otoczeniu apostołów żegnaną przez ubogie wdowy.
Jeszcze nikt nie zagłosował.