Grota Lurdzka

Typ: Nature & Outdoors
Adres:
47-157 Góra św. Anny

W tym miejscu, mieścił się kamieniołom założony w 1849 r. przez Tomasza Sprucha. Wydobywano w nim przede wszystkim bazalt.
W tym miejscu, mieścił się kamieniołom założony w 1849 r. przez Tomasza Sprucha. Wydobywano w nim przede wszystkim bazalt. Wydobywanie kamienia groziło obsunięciem się skarpy i naruszeniem konstrukcji kościoła, a nawet jego zawalenie. Dlatego Franciszkanie w roku 1897 wykupili teren i zasypali 17 m wyrobisko. W latach 1912-1914 zbudowano z kamienia wapiennego dużą grotę na wzór groty znanej z objawień w Lourdes. Na szczycie umieszczono figurę Najświętszej Marii Panny z Lourdes o wysokości 2,10 m. Obecny taras został przebudowany w latach 1997-1999. Plac przed grotą otoczono stacjami drogi krzyżowej, które są zbudowane z występujących w okolicy wapieni lub dużych kamieni polnych. Każda stacja drogi krzyżowej zbudowana jest w innym stylu. We wnękach znajdują się płaskorzeźby wykonane w latach 1914-1916.
Jeszcze nikt nie zagłosował.