Rezerwat Ligota Dolna

Typ: Nature & Outdoors
Adres:
47-100 Ligota Dolna

Ścisły rezerwat „Ligota Dolna”, utworzony w 1959 r., jest unikalnym obiektem florystycznym i faunistycznym. Jego dodatkowym walorem jest urozmaicona rzeźba terenu.
Ścisły rezerwat „Ligota Dolna”, utworzony w 1959 r., jest unikalnym obiektem florystycznym i faunistycznym. Jego dodatkowym walorem jest urozmaicona rzeźba terenu ze skalistymi urwiskami i wychodniami wapieni. Występują tu 3 zbiorowiska roślinne: murawa naskalna, niska i luźna murawa kserotermicza i murawa kserotermiczna uboga, a także zespół zarośli krzewiastych z ligustrem pospolitym, śliwą tarniną, szakłakiem pospolitym, głogiem jednoszyjkowym i dziką różą. Prawdziwymi rarytasami są: rozchodnik biały, len austriacki - typowy gatunek stepowy, szparag lekarski, chaber miękkowłosy, goździk kartuzek, przegorzan kulisty. Z roślin chronionych należy wymienić dziewięćsiła bezłodygowego i orlika pospolitego. Z mnogością roślin kwiatowych związane jest występowanie motyli.
Jeszcze nikt nie zagłosował.