Kamieniołom Wapieni

Typ: Nature & Outdoors
Adres:
47-100 Ligota Dolna

Na południowo-wschodnim zboczu Ligockiej Góry (326 m n.p.m.) znajduje się nieczynny kamieniołom, w którym pozyskiwano wapienie i margle.
Na południowo-wschodnim zboczu Ligockiej Góry (326 m n.p.m.) znajduje się nieczynny kamieniołom, w którym pozyskiwano wapienie i margle. W poziomie górnym wydobywano wapienie górażdżańskie, w dolnym wapienie i margle gogolińskie. W kamieniołomie widoczne są niewielkie leje krasowe, wypełnione krasową zwietrzeliną wapieni oraz szczeliny poszerzone krasowo. W niektórych z nich można znaleźć resztki szaty naciekowej. Ciekawym zabytkiem architektury przemysłowej jest piec wapienniczy pochodzący z II poł. XIX wieku. Piec służył do prażenia w wysokiej temperaturze kalcytu (główny składnik skały wapiennej) w celu otrzymania tlenku wapnia (wapno palone). Przez otwór górny zasypywano wnętrze pieca przemiennie warstwami łamanego wapienia i materiału opałowego. Wyprażony materiał i popiół usuwano ręcznie przez otwory wydobywcze w przyziemiu pieca.
Jeszcze nikt nie zagłosował.