Zesopół Pałacowy w Żyrowej

Typ: Art & Architecture
Adres: -
47-330 Żyrowa

Pierwszymi świeckimi właścicielami majątku byli Żyrowscy, którzy w 1447r. otrzymali dobra żyrowskie od cesarza Fryderyka III. W 1629r.
Pierwszymi świeckimi właścicielami majątku byli Żyrowscy, którzy w 1447r. otrzymali dobra żyrowskie od cesarza Fryderyka III. W 1629r. właściciel dóbr żyrowskich został skazany za poparcie udzielone Czechom na dożywotnie więzienie oraz konfiskatę dóbr. W 1631r. Żyrową i przynależne dobra zakupił Melchior Gaszyna. Gaszynowie w 1852 roku sprzedali Żyrową. Potem przez pół wieku właściciele wielokrotnie się zmieniali, nie inwestując w pałac. Dla dziejów pałacu znacząca był data 1899. wtedy Amerykanin Knowlton zakupił dla swojej córki w posagu ślubnym dobra żyrowskie. Od tego czasu właścicielami zastają hrabstwo Mary i Johann von Francken- Sierstorpf. W tym roku rozpoczęto również renowację i przebudowę nie zamieszkiwanej budowli. Szczęśliwy okres dla pałacu, skończył się z chwilą dojścia do władzy Hitlera. Potomkowie Amerykanki Mary opuszczają pałac w 1938 r. W czasie II wojny światowej w pałacu znajdowało się archiwum III Rzeszy. Żołnierze wkraczającej armii radzieckiej splądrowali i zdewastowali wnętrza, jednakże pałac nie został zniszczony. W latach 1945 - 82 urządzono w nim sierociniec dla ofiar Powstania Warszawskiego. Od roku 1982 roku włości przechodziły w różne ręce prywatne, lecz nikomu nie udało się przywrócić stanu do pierwotnej świetności i udostępnić go. Park przypałacowy powstał w połowie XIX w. i ulegał ciągłym przekształceniom. Powierzchnia parku wynosi 11,5 ha. Znajduje się w nim wiele drzew o cechach pomników przyrody rodzimego pochodzenia oraz liczne drzewa egzotyczne. W pobliżu kościoła rośnie pomnik przyrody, liczący 220 lat klon jawor.
Jeszcze nikt nie zagłosował.