Pomnik Czynu Powstańczego

Typ: Art & Architecture
Adres: --
47-157 Góra św. Anny

Monumentalnym hołdem złożonym uczestnikom walk jest Pomnik Czynu Powstańczego wieńczący stromą ścianę jednego z największych w Europie amfiteatrów skalnych.
Okolice Góry św. Anny znane są z historii jako miejsce walk w obronie polskości tych ziem w okresie III powstania śląskiego. Monumentalnym hołdem złożonym uczestnikom walk jest Pomnik Czynu Powstańczego wieńczący stromą ścianę jednego z największych w Europie amfiteatrów skalnych. Niezwykłe dzieło Xawerego Dunikowskiego powstało w 1955 roku w miejscu zburzonego po wojnie hitlerowskiego mauzoleum.
Jeszcze nikt nie zagłosował.