Jasiona

Typ: Art & Architecture
Adres: -
47-330 Jasiona

Jasiona to najstarsza wieś w gminie Zdzieszowice, położona w sąsiedztwie Żyrowej i Oleszki.
Jasiona to najstarsza wieś w gminie Zdzieszowice, położona w sąsiedztwie Żyrowej i Oleszki. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1285 roku jako Jassona – od gatunku drzewa: jesionu. Jednak osadnictwo rozwijało się tutaj dużo wcześniej, bo już w pierwszych wiekach naszej ery, za czasów wpływów rzymskich. Jeszcze przed samą wsią, na skrzyżowaniu dróg Oleszka-Jasiona-Żyrowa stoi krzyż pątniczy, w miejscu dawnej kapliczki słupowej, upamiętniającej śmierć dwóch braci. Przy rozdrożu z Jasionej do Krępnej stoi z kolei murowana kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak stare podania głoszą, została ona wzniesiona przez Baltazara Bochyna celem odgonienia złych duchów. W centrum wsi warto zajrzeć do neobarokowego kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny z 1911r (chociaż jego początki datowane są na wiek XIV) . Jest to najcenniejszy zabytek architektury gotyckiej na Śląsku Opolskim. Wychodząc z Jasionej w stronę Gogolina napotkamy jeszcze na krzyż przydrożny wzniesiony ok. 1919r. oraz kapliczkę dziękczynną św. Teresy od Dzieciątka Jezus jako podziękowanie za szczęśliwy powrót do domu z I wojny światowej.
Jeszcze nikt nie zagłosował.