Kaplica Świętych Schodów - Gradusy

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Obok Pałacu Piłata znajduje się Kaplica Świętych Schodów, nazywana Gradusami.
Kaplica wzniesiona jest na stoku wzniesienia i zbudowana jest z dwóch części. Jedną cześć stanowi ciąg 28 kamiennych schodów, wzniesionych na pochyłości terenu i zakończonych ośmioboczną kaplicą zawierającą figuralnie przedstawione sceny biczowania i cierniem ukoronowania. Ściany kaplicy zdobi bogaty zespół malowideł ściennych. Ich treścią są postacie Starego i Nowego Testamentu. Według tradycji Jezus Chrystus miał być po nich prowadzony, w czasie swojej męki, sześć razy. „Najpierw gdy Go prowadzono od Kajfasza do Piłata, po wtóre, gdy był prowadzony od Piłata do Heroda, po raz trzeci, gdy Herod odesłał Go do Piłata, po raz czwarty, gdy oprawcy włóczyli Go do słupa biczowania, po raz piąty, gdy Jezusa wyprowadzono przed lud i po raz ostatni, gdy prowadzono Go na śmierć”. Obecność Gradusów na wielu Kalwariach tłumaczy się tym, że należą one do licznych pamiątek męki Pańskiej, związane jest z nimi również nabożeństwo połączone z odpustem, w którym pielgrzymi wstępując po Gradusach na kolanach, wpatrują się w krzyż zawieszony u ich szczytu rozważając mękę Pańską.
Jeszcze nikt nie zagłosował.