Kaplica I upadek

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Trzecia stacja drogi krzyżowej to pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem.
Figura wykonana w sztucznym kamieniu w 1898 roku przez nieznanego rzeźbiarza umieszczona jest na wysokim, wąskim cokole i przedstawia Chrystusa upadającego pod ciężarem masywnego krzyża, trzymanego na prawym ramieniu. Ukazany w postawie zgiętej, wsparty na kolanach i lewej ręce, która oparta jest na nierównościach drogi. Prezentowana figura ustawiona jest na środku kaplicy Pierwszego Upadku Pana Jezusa, której ściany zdobi polichromia akcentująca elementy architektury, stanowiąc dekorację w postaci wici roślinnej i wolut z kampanulami. Elementem ozdobnym jest także marmoryzacja pilastrów i ich odcinkowych gzymsów. Na bocznych ścianach inskrypcja zaczerpnięta z pieśni o męce Pańskiej.
Jeszcze nikt nie zagłosował.