Kaplica Dom Heroda

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Wyposażeniem tej kaplicy jest ołtarz architektoniczny, ilustrujących sąd Jezusa przez królem Herodem.
W centrum, na osi sceny, stoi Jezus ukazany od lewego boku, poważna twarz ze spuszczonym wzrokiem, zwrócona jest w kierunku siedzącego na tronie króla Heroda, który palcem lewej ręki wskazuje na Jezusa. Ściany salowego wnętrza, zdobi zespół dekoracji malarskiej, wykonanej w 1934 roku przez C. Leszczyńskiego. Na dekorację składają się obrazy ilustrujące biblijne sceny: trzy na ścianach i cztery na sklepieniu, gdzie tworzą swoiste ramiona krzyża zaznaczonego złoceniem w centrum jego podniebienia. Malowidła rozwijają, dostrzeżony w grupie rzeźbiarskiej, problem grzechu człowieka i jego tragiczne skutki.
Jeszcze nikt nie zagłosował.