Kaplica Płaczące Niewiasty

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Pomiędzy Bramą Miasta, a Górą Golgotą ulokowana jest kolejna stacja, której treść zawarta jest w dwóch obrazach, które wykonane zostały techniką olej na blasze przez Juliusza M. Heinischa w 1889 roku.
Pierwszy przedstawia Jezusa w dynamicznym ujęciu, niosącego krzyż na prawym ramieniu. Na przeciwległej ścianie druga kompozycja, z poprzednią stanowiąca całość tematyczną, ukazuje kilka podekscytowanych i płaczących kobiet.
Jeszcze nikt nie zagłosował.