Kaplica III Upadek

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Kamienną, polichromowaną figurę, upamiętniającą trzeci upadek Pana Jezusa, wykonał na początku XVIII wieku snycerz Nic[odemus] Zempetius.
Jest to figura, którą wspominają kroniki klasztorne. Została w niecodziennych okolicznościach odnaleziona przez braci franciszkańskich w gęstych zaroślach w połowie XVIII w. i do dzisiaj stoi w tym miejscu, gdzie później wzniesiono kryptę grobową i mury tej kaplicy. Kaplica Trzeciego Upadku przypomina swym wyglądem mały kościół. W absydzie kaplicy znajduje się ołtarz z figurą Matki Bożej, której serce zostało przeszyte mieczem boleści. Siedem wyrzeźbionych w drewnie małych scen figuralnych prowadzą nas do bolesnych wydarzeń z życia Maryi i ukazują nam te momenty: Przepowiednia proroka Symeona w świątyni jerozolimskiej przy ofiarowaniu Jezusa... Ucieczka do Egiptu... Zagubienie się dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej... Towarzyszenie na drodze krzyżowej syna... Ukrzyżowanie Chrystusa... Zdjęcie z krzyża... Złożenie Jezusa do grobu... O siedmiu boleściach Maryi mówią również witraże w oknach kaplicy. W tej kaplicy za figurą upadającego Chrystusa znajduje się zejście do krypty grobowej franciszkanów z Góry św. Anny.
Jeszcze nikt nie zagłosował.