Kaplica - Wieczernik

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:
Góra św. Anny

Wieczernik należy do najbardziej okazałych kaplic Kalwarii na Górze Św. Anny.
Bogata kompozycja malarska, wypełniająca jego wnętrze, jest zilustrowaną katechezą biblijno-teologiczną na temat Eucharystii. Dominantę kaplicy stanowi trzykondygnacyjny ołtarz. Wykonany został w 1884 roku przez Józefa Koppa z München. Jego treścią, przedstawioną za pomocą pełnoplastycznych figur, jest scena Ostatniej Wieczerzy. Obrazy na ścianach możemy podzielić na 2 grupy tematyczne związane z Eucharystią: Sceny z Starego, jak i Nowego Testamentu wykonane je w latach 1889-1901 przez Edward Klink z Babic. W polu z lewej strony ołtarza widnieje obraz zatytułowany Melchizedech błogosławi Abrama (Rdz, 14, 18-20), Abel składający ofiarę Bogu. (por. Rdz 4, 1-7), Ofiara Abrama (Rdz 22, 9-13), Umywanie nóg w czasie Ostatniej Wieczerzy, Zesłanie Duch Świętego, Wieczerza Paschalna. Patrząc na obrazy umieszczone na sklepieniu, zauważamy obrazy nawiązuje do kultu Najświętszego Sakramentu poza Mszą świętą: Komunia święta, Komunia święta chorych, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Procesja Bożego Ciała.
Jeszcze nikt nie zagłosował.