Kaplica Grób Pana Jezusa

Typ: Art & Architecture
Adres: -
47-147 Góra św. Anny

Scenę przedstawiającą złożenie Pana Jezusa w grobie wykonał 1894 roku Józef Kopp.
Scenę przedstawiającą złożenie Pana Jezusa w grobie wykonał 1894 roku Józef Kopp. Kaplica składa się z dwu części rozdzielonych odcinkowym łukiem podciągu. Pierwsza nakryta jest sklepieniem klasztornym, druga kopułą i ożywiona wnękami okiennymi. Dzięki temu zabiegowi została wyrażona architektura grobowa, która przybliża pielgrzymowi rzeczywistość Palestyny, a zwłaszcza rzeczywistość pogrzebu Pana Jezusa. Na zachodniej elewacji została wmurowana kamienna tablica upamiętniająca ukończenie kalwarii i jej projektanta.
Jeszcze nikt nie zagłosował.