Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej

Typ: History
Adres: Klasztorna 6
47-154 Góra Św. Anny

Jedna z legend powiada, że tędy powracał do domu z wojennej wyprawy książę hiszpański, wioząc wśród łupów wojennych posążek św. Anny. Na wzgórzu zaprzęgi stanęły i nie chciały iść dalej.
Z tą Górą - jak z większością miejsc kultu religijnego związany jest cały szereg legend i barwnych opowieści. Dotyczą one zarówno cudownej figurki św. Anny Samotrzeć, jak i miejsca, które sobie »obrała za miejsce kultu«. Przypuszcza się, że pierwszy kościół został zbudowany w tym miejscu na przełomie lat 1480-85. Fundatorami kościoła byli Mikołaj i Krzysztof Strzała, właściciele gruntów w Porębie, Leśnicy i Żyrowej. Pierwsza urzędowa wzmianka o istnieniu kościoła na Górze Chełmskiej pochodzi z 25 czerwca 1516 i znajduje się w piśmie biskupa wrocławskiego Jana V Turzo. Dokument ten mówi o przekazaniu przez Mikołaja Strzałę kaplicy na Górze Chełmskiej w zarząd proboszcza z Leśnicy. Inna wiadomość pochodzi z 1599 r. Zawarta jest w przemówieniu archidiakona opolskiego Jana Kuna i dotyczy kościółka na Mons Divae Annae. W 1599 r. dokumentalnie jest potwierdzona nazwa »Mons Divae Annae« (Góra św. Anny). Musiała zatem Góra św. Anny być wówczas znana, skoro tylokrotnie wzmiankowana jest dokumentalnie. Warto odnotować jeszcze jeden fakt historyczny z XVI stulecia. Archidiakon opolski Jan Kuna, przemawiając w kościele parafialnym w Leśnicy w 1599 r. powiedział: »... do tego kościoła należy filialny kościółek na Górze św. Anny, do którego co roku udaje się liczna pielgrzymka. Św. kościół był już raz w rękach heretyków i nie mało trudu kosztowało odzyskanie go z powrotem ...« Dalsze losy Sanktuarium na Górze św. Anny wiążą się z szlacheckim rodem Gaschinów. Gaschinowie nie należeli do miejscowej szlachty z dawna osiadłej na tych terenach. Byli polskim rodem szlacheckim osiadłym w Ziemi Wieluńskiej, gdzie dotąd istnieje wieś Gaszyn od której wzięli nazwisko.
Jeszcze nikt nie zagłosował.