Grota Lourdzka

Typ: Art & Architecture
Adres: Klasztorna 6
47-154 Góra św. Anny

Nieopodal bazyliki św. Anny znajduje się Grota Lurdzka, która została ukończona w 1914 roku
Została wzniesiona dzięki wysiłkom Karola Bauma. Wcześniej w miejscu tym działał kamieniołom bazaltu, lecz z obawy przed obsunięciami ziemi, które mogły zagrozić konstrukcji pobliskiego kościoła, zrezygnowano z dalszych prac wydobywczych (między innymi stąd charakterystyczne pozostałości wokół groty objawiające się widocznymi skałami). Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu całą Grotę Lurdzką otoczono 14-stoma kaplicami skalnymi, które tworzą kolejne stacje drogi krzyżowej. Wewnątrz tych kaplic umieszczono płaskorzeźby, które zostały wykonane z kamienia wapiennego, przez pochodzącego z Badenii rzeźbiarza Morodera. W grocie znajduje się marmurowy ołtarz oraz dwumetrowa figura przedstawiająca Matkę Boską.
Jeszcze nikt nie zagłosował.