Krotoszyn

Typ: History
Adres: Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn

Trasa miejska
Krotoszyn położony jest w południowo-zachodniej części Wysoczyzny Kaliskiej (Koźmińskiej), ok. 25 km na zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. Początki miasta sięgają początków XV w. W 1415 r. Wierzbięta Krotoski (lub Krotoszyński), rycerz z wielkopolskiego rodu Łodziów, na mocy przywileju Władysława Jagiełły lokował Krotoszyn na prawie magdeburskim w miejscu dzisiejszego śródmieścia. Pomimo faktu, iż miasto było niszczone kilkakrotnie przez pożary (1453 r., 1638 r., 1774 r.) i wojny (potop szwedzki, wojna północna), było odbudowywane i rozwijało się pomyślnie. W 1793 r. Krotoszyn znalazł się w zaborze pruskim. W 1819 r. miasto nabył książę bawarski Thurn-Taxis. Wiek XIX i początek XX to okres uprzemysławiania Krotoszyna, ale także przyspieszonego rozwoju rzemiosła (kuśnierstwo, garbarstwo, szewstwo), szkolnictwa (gimnazjum, seminarium nauczycielskie), spółdzielczości (polska kasa pożyczkowa, Bank Ludowy, Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo Pszczelarzy) i rolnictwa. W latach międzywojennych nastąpiło zahamowanie rozwoju miasta. Okupacja hitlerowska trwała w mieście od 3 września 1939 r. do 23 stycznia 1945 r. W okresie powojennym nastąpił szybki okres industrializacji i rozwoju miasta. Warto zobaczyć: • historyczny układ urbanistyczny miasta, XIV/XV-XIX w.; • ratusz miejski w Rynku, zbudowany w 1689 r. obecnie neorenesansowy, trzykondygnacyjny z mansardami i niewielkimi wieżyczkami; • kościół farny św. Jana Chrzciciela, późnogotycki, wybudowany w latach 1592-1597 z fundacji kasztelana poznańskiego Jana Rozdrażewskiego dla braci czeskich, od 1601 roku katolicki, trójnawowy, o układzie bazylikowym; • kościół św. Fabiana i św. Sebastiana zwany kościołem św. Rocha z 1572 r., zbudowany (jako szpitalny) na planie krzyża greckiego, drewniany, z kopułą, kryty gontem, restaurowany w XIX w., we wnętrzu krzyż procesyjny z XIX w.; • barokowy zespół klasztorny trynitarzy z 1733 r., kasata zakonu w 1819 r., obecnie Muzeum Regionalne; • kościół św. ap. Piotra i Pawła, późnobarokowy, wybudowany w latach 1766-1772 według projektu K.M. Frantza, jednonawowy, ambona w kształcie łodzi z żaglem i sieciami, wyposażenie wnętrza barokowe; • barokowy pałac Rozdrażewskich i Gałeckich, z późnoklasycystyczną fasadą, obecnie szkoła, zachowana sala na I piętrze z podcieniami, polichromowany strop dawnej sali balowej; • park pałacowy, założony w 1685 r. jako ogród włoski, później przekształcony na park krajobrazowy (ok. 1819 r.), zawiera okazy drzew egzotycznych, a obecnie jest to Park Miejski; • zespół kościelny poewangelicki, z lat 1788-1790, w tym kościół św. Andrzeja Boboli, klasycystyczny; rozwiązanie architektoniczne - centralne na rzucie koła, dawna pastorówka i dom kantora; • drewniany kościół fil. pw. św. Marii Magdaleny z 1755 r., Stary Krotoszyn; • zespół budynków starostwa przy ul. Kołłątaja 7, z pocz. XX w., składający się ze starostwa, obecnie Urząd Miejski, • liczne domy z VIII, XIX i XX w., • dworek z przełomu XVIII/XIX, ul. Zamkowy Folwark; • klasycystyczny arsenał z 1823 r.; • cmentarz a na nim obelisk powstańców wielkopolskich oraz żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej i 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich, grób pułkownika W. J. Tyczyńskiego, dowódcy 56 Pułku Piechoty w latach 1932-1939, Wydarzenia: • Festiwal Aktywnych Sąsiadów – KrotoFEST, • WIĘC WIEC, • Bieg Krotosa, • Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, • Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych BuskerBus, • Akcja Miasto - Święto Ulicy Spacer po Krotoszynie sugerujemy rozpocząć z Małego Rynku (liczne miejsca parkingowe), otoczonego niską zabudową mieszczańską . Na jego środku znajduje się pomnik św. Floriana. Stąd udajemy się w prawo - na pl. Jana Pawła II. Przechodzimy pomiędzy klasycyzującą kamienicą po prawej, a Muzeum Regionalnym i kościołem późnobarokowym świętych apostołów Piotra i Pawła (należącym dawniej do zakonu trynitarzy) po lewej. Po 60 m przecinamy ul. Piastowską i wchodzimy do Parku Miejskiego (park pałacowy Gałeckich). Polecamy podejść do pałacu (ok. 200 m) i przed nim skręcić w prawo. Alejką parkową wychodzimy na ul. Popiełuszki mijając po prawej szkołę podstawową. Na wprost znajduje się kościół św. Andrzeja Boboli. Wracamy do pałacu Gałeckich i na ul. Piastowską tą samą drogą. Wychodząc z parku skręcamy w ul. Piastowską w prawo i po 250 m. docieramy do fary św. Jana Chrzciciela. Łagodny podjazd dla w-skersów znajduje się od ul. Polnej za absydą. Spod kościoła, ul. Farną, docieramy do Rynku. Tu znajduje się neorenesansowy ratusz miejski i liczne miejsca parkingowe. My kierujemy się na północ - na ul. Koźmińską (jakieś 250 m i w prawo). Jest tu jeden z dwóch drewnianych kościołów - kościół św. Fabiana i św. Sebastiana (zwany też kościołem św. Rocha) z 1572 r. Zbudowany został jako kościół szpitalny, na planie krzyża greckiego. Wracamy tą samą droga do Rynku, następnie w prawo - na Mały Rynek i na parking. Informacja: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 01, w
Jeszcze nikt nie zagłosował.