Wieczernik

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:

Pamiątka Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami. Malowidła przedstawiają obchody Paschy żydowskiej, kapłana Melchizedeka, obmycie nóg Apostołom.
Jeszcze nikt nie zagłosował.