Ołtarz papieski

Typ: Miejsce kultu religijnego
Adres:

Fragment ołtarza, na którym święty Jan Paweł II, papież, spotkał się z wiernymi w dniu 21 czerwca 1983 roku
Jeszcze nikt nie zagłosował.