DŚL 14A Lubin (ok. 1,6 km*), Lubin

Typ aktywności: Spacer
Typ konta: Architektura, Dla Rodzin, Historia
Długość trasy: 1.60 km
Czas podróży (w minutach): 1h 20min
Stopień trudności: Łatwy


Lubin - śladami piastów śląskich
Trasę w Lubinie możemy rozpocząć z ul. św. Jadwigi przy kościele paraf. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (liczne miejsca parkingowe). Widok na Galerię Cuprum Arena, a po prawej stronie widoczny „kielich”– najwyższa w Polsce sztuczna ściana wspinaczkowa. Stąd proponujemy skręcić w lewo przy kościele w ul. Piastowską, a po 50 m w prawo na planty w ul. Zamkową. Przecinając planty mijamy po lewej Kamienie i Mur Pamięci (tablice poświęcone poległym w czasie II wojny światowej i pomnik Solidarności). Tuż przed mostkiem w lewo. Po ok. 50 m dochodzimy do dawnego wzgórza zamkowego. Tu znajdują się pozostałości zamku książąt piastowskich, ośrodek kultury z kaplicą pw. św. Jadwigi Śląskiej z 1349 r. To jedyny zachowany element średniowiecznego zespołu zamkowego z fundacji księcia Ludwika I. W drugim budynku zamkowym dwie galerie – Zamkowa i Jadwigi, ograniczone jednak kilkoma dość wysokimi stopniami. Ul. M. Pruzi wzdłuż Muru Pamięci dochodzimy do ul. Piastowskiej i w prawo. Po 100 m przecinamy ul. Mieszka I i wchodzimy na Rynek. Warto obejść dawny ratusz z XVIII w. (restauracja – oberża) i narożnikiem północno- zachodnim pomiędzy blokami dochodzimy do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy wejściu głównym pozostałości murów obronnych wzniesionych w miejsce dawnych wałów ziemnych w latach 1340-1360. Przecinając przykościelny skwer dochodzimy do ul. M. Kopernika i w lewo wracamy przez rondo do ul. Św. Jadwigi na parking. Informacja: Urząd Miejski w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin

1 Lubin

Lubin położony jest na Nizinie Śląskiej, dziś centrum Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego.