K-P 22A Skansen w Kłóbce (ok. 1,1 km*), Kłóbka

Typ aktywności: Spacer
Typ konta: Architektura, Kultura, Dla Rodzin, Historia, Przyroda
Długość trasy: 1.03 km
Czas podróży (w minutach): 2h
Stopień trudności: Łatwy


Kujawsko-dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce
Trasa spacerowa: Trasa obejmuje teren parku dworskiego i ścieżkę przyrodniczo-historyczną. Szlak edukacyjny ma około 2 km. Infrastruktura ścieżki została zaprojektowana w sposób nieinwazyjny dla środowiska w nawiązaniu do historycznych form. Wytyczony szlak oznaczony został znakami kierunkowymi, które prowadzą do miejsc o szczególnych walorach historycznych i przyrodniczych, takich jak „Dąb Powstańców” czy „Ptasi pomost”. Na tablicach informacyjnych odtworzono m.in. dawną zabudowę dworską i folwarczną, zilustrowano dawne życie majątku ziemskiego oraz określono siedliska przyrodnicze z gatunkami roślin i ptaków.

1 Skansen w Kłóbce

We wsi znajduje się zabytkowy kościół parafialny z lat 1880-1881, zespół dworski z 1850 r.