ŁDZ 4B Oporów (ok. 0,5 km*), Oporów

Typ aktywności: Spacer
Typ konta: Architektura, Kultura, Dla Rodzin, Historia
Długość trasy: 279 m
Czas podróży (w minutach): 1h 30min
Stopień trudności: Łatwy

Na zamku w Oporowie. Oporów koło Kutna to mała wieś historycznie związana z ziemią łęczycką. Wzmiankowana w źródłach historycznych od XIV w., była siedzibą rodu Oporowskich herbu Sulima.
Oporów koło Kutna to mała wieś historycznie związana z ziemią łęczycką. Wzmiankowana w źródłach historycznych od XIV w., była siedzibą rodu Oporowskich herbu Sulima. Przed 1424 r. Oporów uzyskał prawa miejskie, które utracił w końcu XVIII w. Rezydencję rodową – zamek – zbudował arcybiskup Władysław Oporowski, syn Mikołaja wojewody łęczyckiego, właściciel dóbr oporowskich w latach 1428-1453. Na początku XVII w. dziedzictwo przejęła rodzina Tarnowskich herbu Rola, w XVIII w. dobra wraz z zamkiem należały do Sołłohubów. W XIX w. Oporów, kilkakrotnie sprzedawany, był kolejno własnością Korzeniowskich, Pociejów, Oborskich, Orsettich, a od 1932 r. Karskich. Zamek to mała późnogotycka rezydencja obronna wzniesiona ok. 1440 r. usytuowana na wyspie otoczonej fosą. Jest jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce. Zabudowa skupiona wokół czworobocznego dziedzińca składa się z domu mieszkalnego, wieży, baszty z kaplicą, połączonych murem obronnym.Mimo licznych remontów zamek nie stracił dawnego stylu. Przeważająca część wystroju pochodzi z czasów baroku. Zgromadzono tam bogate zbiory malarstwa, militariów i porcelany. Zamek od 1949 r. mieści muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich. Tworzą ją dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego prezentujące kulturę szlachecką. Zbiory zawierają dzieła sztuki z różnych epok od XVI do pocz. XX w.: obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego. Pochodzą one z przekazów, darów i zakupów. Tylko nieliczne eksponaty związane są z historią zamku. Należą do nich portrety rodziny Sołłohubów z XVIII w., lustra z żardinierami z pocz. XIX w., pistolety pojedynkowe z XVIII i XIX w. oraz angielskie naczynia fajansowe ze wsi Shelton z XIX w. Warto zobaczyć: - gotycki kościół pw. św. Marcina z I poł. XV w., - klasztor Paulinów, - zespół zamkowy z XV-XIX w., XX w.: - zamek gotycki z połowy XV w., wzniesiony z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Władysława z Oporowa, ob. Muzeum Zamek w Oporowie, - park przypałacowy, - dom ogrodnika, ob. biblioteka. Informacja: Muzeum Zamek w Oporowie, 99-322 Oporów, tel. 24 285 91 22, www.zamekoporow.pl

1 Zamek Oporów

Oporów koło Kutna to mała wieś historycznie związana z ziemią łęczycką. Wzmiankowana w źródłach historycznych od XIV w., była siedzibą rodu Oporowskich herbu Sulima.