Ścieżka Przyrodnicza nr 1, Góra św. Anny

Typ aktywności: Hiking, Sightseeing
Typ konta: Architektura, Dla Rodzin, Przyroda
Długość trasy: 3.14 km
Czas podróży (w minutach): 3h 30min
Stopień trudności: Łatwy


Ścieżka przyrodnicza wokół Góry św. Anny
Trasa ścieżki jest pętlą i można rozpocząć wędrówkę w dowolnym jej punkcie. Od centrum Góry Świętej Anny trasa prowadzi obok pomnika Czynu Powstańczego do amfiteatru skalnego. Następnie leśną ścieżką i fragmentem drogi asfaltowej dochodzi się do bardzo interesującego rezerwatu geologicznego. Kolejne obiekty na trasie to zespół kaplic kalwaryjskich, Dom Pielgrzyma, annogórskie błonia, miejsce spotkania z papieżem Janem Pawłem II w roku 1983. Przez Grotę Lurdzką trasa wiedzie do centrum Góry Świętej Anny.

1 Bazylika

Przypuszcza się, że pierwszy kościół został zbudowany w tym miejscu na przełomie lat 1480-1485. Fundatorami kościoła byli Mikołaj i Krzysztof Strzałowie.