ŚL 23B Rudy - klasztor cysterski, park krajobrazowy (ok. 1,7 km*), Rudy

Typ aktywności: Spacer
Typ konta: Kult religijny, Architektura, Kultura, Dla Rodzin, Historia, Przyroda
Długość trasy: 1.69 km
Czas podróży (w minutach): 3h
Stopień trudności: Łatwy

Rudy położone są na styku Płaskowyżu Rybnickiego i Kotliny Raciborskiej w dolnym biegu rzeki Rudy, dopływu górnej Odry.
Rudy położone są na styku Płaskowyżu Rybnickiego i Kotliny Raciborskiej w dolnym biegu rzeki Rudy, dopływu górnej Odry. Zespół klasztorny znajduje się w odległości ok. 13 km od autostrady A4 (węzeł Ostropa), w centrum miejscowości Rudy. Otoczony jest Parkiem Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Opactwo Rudy zostało założone przez Cystersów w 1258 r. z fundacji księcia opolsko-raciborskiego Władysława. Na początku wybudowano kościół bazylikowy oraz przyległy doń klasztor na planie czworoboku. W latach 1680–1790 dokonano przebudowy w stylu barokowym. Po pożarze zespołu z ok. 1725 r., w 1730 r. dobudowano od północy pałac opacki. Od 1744 r. funkcjonowało tu prowadzone przez Cystersów gimnazjum, a od 1781 r. studium filozoficzno-teologiczne, które było jedyną tego rodzaju uczelnią na Górnym Śląsku, z bogatą biblioteką klasztorną. W 1810 r. nastąpiła likwidacja opactwa. Mnisi zostali wypędzeni, dobra klasztorne i zbiory biblioteczne przejęło państwo. W 1820 r. dobra nabył landgraf Victor von Hessen-Rotenburg. W 1834 r. Rudy odziedziczył jego bratanek, książę Wiktor Hohenlohe-Waldenburg Schillingfürst. Dokonano wówczas gruntowej przebudowy klasztoru i pałacu opackiego na siedzibę książęcą. Wyburzono zabudowania folwarku, osuszono część pobliskich stawów. W latach 1822–1846 założono park angielski o pow. 95 ha. W rękach rodziny zespół pozostał do 1945 r. Armia Czerwona po splądrowaniu podpaliła pałac. Wskutek zniszczeń pałacu runęło także sklepienie kościoła. Mimo prowizorycznych remontów i zabezpieczeń klasztor popadał w ruinę. W 1998 r. Skarb Państwa przekazał kompleks klasztorno-pałacowy diecezji gliwickiej. W ramach projektu „Rekonstrukcja Pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach”, przy udziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Regionalnego, został gruntownie odnowiony. 10 października 2009 r. w klasztornych wnętrzach otwarto Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej. Informacja: Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, ul. Cysterska 4, 47-430 Rudy, tel. 32 410 33 11, www.rudy-opactwo.pl

1 Rudy - klasztor cysterski, park krajobrazowy

Rudy położone są na styku Płaskowyżu Rybnickiego i Kotliny Raciborskiej w dolnym biegu rzeki Rudy, dopływu górnej Odry.